Bądź na bieżąco

Aktualności

Co u nas słychać?

Aktualności

Harmonogram naboru wniosków na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

W dniu 26 marca br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął wstępny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Regionalnego.

Zobacz więcej

Zielone światło Komisji Europejskiej dla wszystkich programów na lata 2014-2020

Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy na nową perspektywę. Ostatnie decyzje wydała dla Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego. Pierwszy konkurs na lata 2014-2020 został już ogłoszony z Programu Polska Cyfrowa. W resorcie oraz regionach trwają prace nad organizacją systemu wdrażania pozostałych programów, tak by konkursy mogły być ogłaszane jak najszybciej.

Zobacz więcej

Wybrane projekty realizowane przez nas w 2014 r.

W kontekście środków pomocowych z Unii Europejskiej bieżący rok jest okresem przejściowym, ponieważ fundusze na lata 2014-2020 nie zostały jeszcze uruchomione. Pomimo tego, pozyskaliśmy w 2014 roku kilkadziesiąt milionów złotych dofinansowania dla naszych klientów.

Zobacz więcej

Informacja dotycząca konkursu otwartego 1/8.1.1/13

W związku ze wznowieniem naboru w ramach konkursu nr 1/8.1.1/13 z dniem 10 stycznia 2014 r., zmianie uległa treść Dokumentacji Konkursowej w zakresie: kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, wartości wskaźników konkursu planowanych do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na konkurs, terminu złożenia wniosków i planowanego posiedzenia Komisji Oceny Projektów oraz dostosowania do zmiany Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujących od 1 stycznia 2014 r., w tym kwestii dotyczących oceny merytorycznej – procedury (podrozdział 6.5 ww. Zasad), podpisania umów o dofinansowanie projektu umów (podrozdział 6.13 ww. Zasad) i procedury odwoławczej (podrozdział 6.16 ww. Zasad).

Zobacz więcej

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas

Dotacje, doradztwo i szkolenia w jednym miejscu. Konsulting na najwyższym poziomie. Wysoka skuteczność prowadzonych działań. Profesjonalizm i szerokie spektrum działania.
LProject - jesteś we właściwym miejscu.

Napisz do nas