Bądź na bieżąco

Aktualności

Co u nas słychać?

Aktualności

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG – I konkurs 2014 roku

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 412, z późn. zm.), ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Zobacz więcej

Nabór wniosków w trybie konkursowym nr RPOWZ/4.5.2/2013/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza w dniu 28 listopada 2013 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/4.5.2/2013/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 4 Infrastruktura środowiska Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom.

Zobacz więcej

Nabór wniosków ramach RPO WZ na lata 2007-2013 Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza w dniu 30 września 2013 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/4.1/2013/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią.

Zobacz więcej

Nabór wniosków w ramach RPO WZ 2007 – 2013 Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza w dniu 19 września 2013 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów Konkurs nr RPOWZ/6.3/2013/1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym.

Zobacz więcej

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas

Dotacje, doradztwo i szkolenia w jednym miejscu. Konsulting na najwyższym poziomie. Wysoka skuteczność prowadzonych działań. Profesjonalizm i szerokie spektrum działania.
LProject - jesteś we właściwym miejscu.

Napisz do nas