Bądź na bieżąco

Aktualności

Co u nas słychać?

Aktualności

Dotacje w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dotacje w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie wynosi 11.955.000 EUR, w podziale na poszczególne obszary wsparcia:

  1. Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci): kwota 2.850.000 EUR,
  2. Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu: kwota 2.950.000 EUR,
  3. Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska): kwota 4.155.000 EUR,
  4. Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3): kwota 2.000.000 EUR.

 

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o dotacje, mogą być:

  • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń
  • spółdzielnie socjalne
  • spółki non-profit
  • koła gospodyń wiejskich

kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Termin składania wniosków: od 17 marca 2021 od godz. 12.00 do 17 maja 2021 do godziny 12.00 czasu polskiego. 

 

Jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami pomożemy Ci przygotować kompletną dokumentację aplikacyjną.

LProject sp. z o.o.

email: biuro@lproject.pl

tel. +48 661 961 866

Zapraszamy!

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas

Dotacje, doradztwo i szkolenia w jednym miejscu. Konsulting na najwyższym poziomie. Wysoka skuteczność prowadzonych działań. Profesjonalizm i szerokie spektrum działania.
LProject - jesteś we właściwym miejscu.

Napisz do nas