Bądź na bieżąco

Aktualności

Co u nas słychać?

Aktualności

Informacja dotycząca konkursu otwartego 1/8.1.1/13

W związku ze wznowieniem naboru w ramach konkursu nr 1/8.1.1/13 z dniem 10 stycznia 2014 r., zmianie uległa treść Dokumentacji Konkursowej w zakresie: kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, wartości wskaźników konkursu planowanych do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na konkurs, terminu złożenia wniosków i planowanego posiedzenia Komisji Oceny Projektów oraz dostosowania do zmiany Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujących od 1 stycznia 2014 r., w tym kwestii dotyczących oceny merytorycznej – procedury (podrozdział 6.5 ww. Zasad), podpisania umów o dofinansowanie projektu umów (podrozdział 6.13 ww. Zasad) i procedury odwoławczej (podrozdział 6.16 ww. Zasad).

Zaktualizowana wersja Dokumentacji Konkursowej została opublikowana na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w dniu 10 stycznia 2014 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkanie w sprawie zmian dokonanych w DK oraz wytycznych konkursowych, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2014 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w ww. spotkaniu prosimy o zgłoszenie uczestnictwa max 2 osób z danej instytucji (ze względu na ograniczoną ilość miejsc) pod nr tel. (91) 42 56 163. Jednocześnie informujemy, iż w spotkaniu wezmą udział tylko te osoby, które będą na liście obecności.

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 20 lutego 2014 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na posiedzeniu Komisji upływa
z dniem  31 stycznia 2014 r.

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu pozostała do zakontraktowania kwota: 10 000 000,00 zł.

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas

Dotacje, doradztwo i szkolenia w jednym miejscu. Konsulting na najwyższym poziomie. Wysoka skuteczność prowadzonych działań. Profesjonalizm i szerokie spektrum działania.
LProject - jesteś we właściwym miejscu.

Napisz do nas