Bądź na bieżąco

Aktualności

Co u nas słychać?

Aktualności

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia

Uprzejmie informujemy, że ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia.

W ramach Działania 1.6 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.:

 1. a) mikroprzedsiębiorstwom,
 2. b) małym przedsiębiorstwom,
 3. c) średnim przedsiębiorstwom.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.6 wspierane będą projekty inwestycyjne zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia. Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10.000.000,00 zł. Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej w wyniku realizacji projektu liczby miejsc pracy przy założeniu, że za utworzenie:

 • 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 2.000.000,00 zł;
 • powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 200.000 zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.

 

Termin na składanie wniosków

Od 2 listopada 2015 r. do 1 lutego 2016 r.

 

W przypadku zainteresowania dofinansowaniem prosimy o kontakt z naszą firmą LProject w celu umówienia spotkania i omówienia szczegółów.

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas

Dotacje, doradztwo i szkolenia w jednym miejscu. Konsulting na najwyższym poziomie. Wysoka skuteczność prowadzonych działań. Profesjonalizm i szerokie spektrum działania.
LProject - jesteś we właściwym miejscu.

Napisz do nas